Dodatek osłonowy w 2024 roku

Biały napis na błękitnym tle: Dodatek osłonowy. Nad i pod napisem dwie białe cienkie linie.
Biały napis na błękitnym tle: Dodatek osłonowy. Nad i pod napisem dwie białe cienkie linie.

Dodatek osłonowy w 2024 roku - nowy wzór wniosku

Informujemy, iż od stycznia 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach będzie ponownie realizował zadanie z zakresu wypłaty dodatku osłonowego dla mieszkańców miasta Puławy.

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Wniosek o dodatek osłonowy będzie można składać do 30 kwietnia 2024 r.:

   –  osobiście w siedzibie MOPS w Puławach przy ul. Leśnej 17,

   –  za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

   –  za pośrednictwem operatora pocztowego.

Resort Klimatu i Środowiska opublikował nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który obowiązuje w 2024 r. Poniżej zamieszczamy wzór wniosku.

Załączniki do artykułu