Dotacje z budżetu Miasta Puławy na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Trzy osoby siedzące przy stole podpisujące dokumenty
Trzy osoby siedzące przy stole podpisujące dokumenty

W dniu dzisiejszym Paweł Maj - Prezydent Miasta Puławy spotkał się z podmiotami, które otrzymały dotacje z budżetu Miasta Puławy na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Podczas spotkania podpisane zostały umowy na realizację następujących zadań publicznych:

1. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego

- Profilaktyka uzależnień 2024

2. Fundacja „Inspirująca” - TUTORING jako nowoczesna forma motywowania i autonomizowania ucznia w XXI wieku w mieście Puławy - Pozytywna Dyscyplina wsparciem dla społeczeństwa puławskiego w budowaniu własnej tożsamości, relacji rodzinnych i międzyludzkich oraz poczucia własnej wartości

3. Fundacja „Praesterno”

- Program działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

4. Stowarzyszenie „Rodzina”

- Prowadzenie Świetlicy socjoterapeutycznej „BARKA”

- Rodzinny Spływ Kajakowy Wieprzem

- Survival

5. Stowarzyszenie „Tym Sposobem” - Realizacja programu o charakterze profilaktycznym „Chcesz mieć rację, czy być szczęśliwym? Komunikacja rodziców podstawą wychowywania dzieci”

- Realizacja programu profilaktycznego pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

6. Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” - Aktywne Dzieciaki odSKOCZnią od problemów

 

Miasto aktywnie włącza się w działania mające na celu pomoc rodzinom, w których występuje problem uzależnienia lub przemocy oraz działania profilaktyczne skierowane do szerokiego kręgu odbiorców: uczniów, rodziców, nauczycieli. 

Pod koniec roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert, w ramach którego 12 podmiotów otrzymało dotację w wysokości 859.380 zł na realizację 22 zadań. Zadania będą realizowane w 2024 r.Dofinansowanie otrzymały następujące podmioty:

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego

Nazwa zadania:

- Profilaktyka uzależnień 2024

Wysokość dotacji: 6.550 zł

 

Fundacja „Inspirująca”

Nazwy zadań: - TUTORING jako nowoczesna forma motywowania i autonomizowania ucznia w XXI wieku w mieście Puławy - Pozytywna Dyscyplina wsparciem dla społeczeństwa puławskiego w budowaniu własnej tożsamości, relacji rodzinnych i międzyludzkich oraz poczucia własnej wartości

Łączna wysokość dotacji:30.000 zł

Fundacja „Praesterno”

Nazwa zadania:

- Program działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wysokość dotacji: 75.000 zł

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE

Nazwa zadania:

- Ośrodek Pomocy AGAPE

Wysokość dotacji: 25.000 zł

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Nazwa zadania:

- Prowadzenie programu pomocy całodobowej dla osób doznających przemocy domowej z możliwością udzielenia schronienia Wysokość dotacji: 289.900 zł

Stowarzyszenie „Monar”

Nazwy zadań:

- Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii - Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV - Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Łączna wysokość dotacji: 135.000 zł

Stowarzyszenie „OdNowa” Centrum Wsparcia i Leczenia Uzależnień

Nazwa zadania:

- Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki uzależnień

Wysokość dotacji: 25.000 zł

Stowarzyszenie „Rodzina”

Nazwy zadań:

- Prowadzenie Świetlicy socjoterapeutycznej „BARKA”

- Rodzinny Spływ Kajakowy Wieprzem

- Survival

Łączna wysokość dotacji: 91.650 zł

Stowarzyszenie „Tym Sposobem”

Nazwy zadań:

- Realizacja programu profilaktycznego pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. III – NASTOLATEK”

- Realizacja programu o charakterze profilaktycznym „Chcesz mieć rację, czy być szczęśliwym? Komunikacja rodziców podstawą wychowywania dzieci”

- Realizacja programu profilaktycznego pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

- „Szczęśliwa Mama” - realizacja programu o charakterze profilaktycznym

- „Pogodny Senior” - realizacja programu o charakterze profilaktycznym

Łączna wysokość dotacji: 54.205 zł

 

Towarzystwo Nowa Kuźnia

Nazwy zadań:

- Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym „Środowiskowy Klub Profilaktyczny”

- Prowadzenie programu profilaktycznego pn. „Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat”

Łączna wysokość dotacji: 88.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”

Nazwa zadania:

- Aktywne Dzieciaki odSKOCZnią od problemów

Wysokość dotacji: 18.000 zł

 

Żeński Klub Sportowy IZABELLA Puławy

Nazwa zadania:

- Piłka zamiast Internetu

Wysokość dotacji: 21.075 zł