Działania na rzecz osób stosujących przemoc domową: dane podmiotów

Uścisk dłoni
Uścisk dłoni

Przedstawiamy informator zawierający dane teleadresowe dotyczące podmiotów realizujących działania na rzecz osób stosujących przemoc domową w powiecie puławskim.

Zgodnie z zadaniami przypisanymi jednostkom samorządu terytorialnego w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 publikujemy informator zawierający aktualne dane teleadresowe podmiotów z terenu powiatu puławskiego realizujących działania na rzecz osób stosujących przemoc domową. Osoby zainteresowane zachęcamy do skorzystania z oferty pomocowej wskazanych podmiotów. 

Załączniki do artykułu